Odlomak

Odavno postoji želja (,,sveti gral”) da se napravi mašina koja bi bila sposobna da obavlja posao koji zahtjeva intelektualne sposobnosti čovjeka, npr. da igra šah (Charles Babbage, 1834. konstruiše mehaničku ,,analitičku mašinu” koja računa i štampa neke matematičke proračune, imao je namjeru da napravi i mašinu za igranje šaha). Tek napretkom informatičke tehnologije od sredine 20. vijeka taj san postaje ostvariv. Nekoliko istraživača na Dartmut koledžu 1956. g. (Dartmouth College, USA) učestvuje u konferenciji koji organizuje McCarthy na temu VI (koji je prvi predložio upravo taj naziv za tu oblast, a poznat je i kao otac LISP-a). Pored pregleda postojećih dostignuća u oblasti automatskih dokazivača teorema i programskih jezika, raspravlja se i o mogućnosti razvoja računara koji bi bio u stanju da simulira ljudsko razmišljanje. Ovo okupljanje istraživača označava rođenje vještačke inteligencije kao oblasti računarstva. Pod ekspertnim sistemima podrazumijeva se uspostavljanje unutar računara dijela vještine nekog eksperta koji se bazira na znanju i u takvom obliku da sistem može da ponudi inteligentan savjet ili da preuzme inteligentnu odluku o funkciji koja je u postupku. Ekspertni sistem posjeduje i karakteristiku da na zahtjev verifikuje svoju liniju rezonovanja, tako da direktno obavještava korisnika koji postavlja pitanje. Drugim riječima, ekspertni sistem je inteligentni računarski program koji koristi znanje i postupke zaključivanja u procesu rješavanja problema, i to takvih problema za čije je rješavanje potreban visok stepen stručnosti i iskustva iz domena kome se ekspertni sistem obraća. Naziv ekspertni upravo potiče odatle što se ovi sistemi ponašaju kao vrhunski stručnjaci (engl. expert) na svom području. Njegovu osnovu čini poseban softver koji modelira one elemente čovjekovog rješavanja problema za koje se smatra da čine čovjekovu inteligenciju: zaključivanje, prosuđivanje, odlučivanje na osnovu nepouzdanih i nepotpunih informacija i tumačenje svog ponašanja. Ekspertni sistemi su jedno od područja primjene umjetne inteligencije (Artificial Intelligence). Osnovna ideja se sastoji u nastojanju da se skup znanja (ekspertiza) koje posjeduju eksperti za određeno problemsko područje na određen način transferira od čovjeka – eksperta na računar. To znanje se u određenom obliku pohranjuje na računaru sa ciljem da ga koriste neki drugi korisnici u rješavanju problema ili pružanju određenih sugestija. Cilj primjene ekspertnih sistema nije u zamjeni ljudskih eksperata već jednostavno u prikupljanju njihovog znanja i stavljanja tog znanja u oblik koji je raspoloživ širem krugu korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari