Odlomak

Сврха фундаменталне анализе је да идентификује акције које су погрешно процењене у односу на неке мере “праве” вредности које се могу извести из видљивих финансијских података. Наравно, истина се може само проценити. У пракси, аналитичари дeоница користе моделе за процену фундаменталних вредности залиха корпорације из видљивих тржишних података и из финансијских извештаја компаније и њених конкурената. Ови модели вредновања разликују се у специфичним подацима које они користе и на нивоу своје теоријске софистицираности. Али, у њиховом срцу, већина њих користи појам вредновања помоћу поређења: они посматрају однос између цене и различите детерминантне вредности за сличне фирме и онда екстраполирају тај однос према фирми која је у питању.

Основни мотив многобројних учесника на тржишту акција, од аналитичара и портфолио менаџера, до обичних појединаца који купују и продају акције на тржишту, јесте да открију потцењене акције које су лоше вредноване и да их онда купе, (или да продају акцију коју поседују чим утврде да је прецењена).

Претпоставка је да ће тржиште пре или касније довести цену акције на равнотежни ниво. Утврђивање да ли је акција подцењена или прецењена није ни мало лако, јер постоје хиљаде оних који анализирају тржиште. Уколико би тржиште било ефикасно у пуној мери, простор за зараду не би ни постојао, јер би све акције биле у сваком моменту егзактно вредноване на тржишту. Чињеница је, међутим, да ни једно тржиште акција није перфектно ефикасно, што пружа могућност зараде уколико се на време открију неадекватно вредноване акције.

Трагање за потцењеним акцијама утиче да се успостави равнотежна цена на тржишту, јер се перманентно продају акције за које је процењено да су прецењене,а купују оне за које се мисли да  су потцењене. Приликом доношења одлуке о улагању у акције инвеститори трагају за потцењеним акцијама, односно за акцијама чија је вредност виша од њихове тржишне цене.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Управљање финансијским ризицима /
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari