Odlomak

Bezbjednosni menadžment je relativno nova naučna disciplina koja se pojavila kao kombinacija nauke o menadžmentu i nauke o bezbjednosti. Drugim riječima, upravljanje bezbjednošću je primjena postupaka upravljanja na polju bezbjednosti. Savremene bezbjednosne prijetnje učinile su interes za bezbjednost mnogo većim nego ikad u istoriji, odnosno priroda savremenih bezbjednosnih pretnji nametnula je potrebu da se pozabave bezbjednosnim pitanjima i onim organizacijama koje nikada nisu imale sigurnost u djelokrugu svog rada. Pored toga, tradicionalne bezbjednosne organizacije kao što su vojska, policija, obavještajne službe i civilna zaštita moraju se prilagoditi novoj bezbjednosnoj stvarnosti i tražiti rješenja promjenom svoje organizacije, naučnim planiranjem, kontrolom, koordinacijom i novim razumijevanjem svoje uloge u društvo za nove bezbjednosne izazove ili promjenjenu fenomenologiju starih bezbjednosnih prijetnji. Očigledno je da moderni terorizam, organizovani kriminal, politička i socijalna nestabilnost, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe, razni oblici vjerskog, rasnog i političkog ekstremizma ne mogu biti suzbijeni starom bezbjednosnom filozofijom, već se moraju tražiti novi načini za predviđanje nepovoljne bezbednosti događaja na vreme i da preduzmemo odgovarajuće mjere za spriječavanje njihovog uticaja i otklanjanje posljedica, ukoliko nismo u mogućnosti da spriječimo događaj. Bezbjednosni menadžment u širem smislu predstavlja način organizovanja i upravljanja sistemom obezbjeđenja koji se bavi čovjekom, kao ključnim elementom organizacije, i njegovom korelacijom sa unutrašnjim i spoljašnjim okruženjem. Bezbjednosni menadžment definiše i obrađuje zahtjeve i potrebe sistema obezbjeđenja i uslovljava proces planiranja potreba, realizaciju i implementaciju planiranog, konrolu, izvršavanje zadataka, aktivnosti i djelatnosti postavljenih pred sistem obezbjeđenja. Sistem bezbjednosnog menadžmenta predstavlja integralnu komponentu opšteg menadžmenta na najvišem nivou hijerarhije (menadžmenta koji kreira kompletnu politiku cijelog preduzeća).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Komentari