Odlomak

Под појмом менаџмента најчешће се подразумева скуп знања о управљању предузећима као организационим системима.

Менаџмент је процес планирања, одлучивања, организовања, вођења и контроле људских, материјалних, финансијских и информационих ресурса организације ради остварења њених циљева.

Менаџмент се може и дефинисати као континуирани процес обављања функција у предузећу, а то су уједно и функције менаџмента, и то:

      Функција планирања

      Функција организовања

      Функција вођења или руковођења

      Функција контроле

Менаџмент је процес планирања, организовања, вођења и контроле напора свих чланова организације и коришћење свих организационих ресурса како

би се остварили постављени организациони циљеви ( J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert, 1997.god. ).

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Osnove menadžmenta /
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Bezbednost, Menadžment
  • Srbija,  Smederevo,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu   Fakultet za Pravo, Bezbednost i menadžment - "Константин Велики", Ниш

Više u Bezbednost

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari