Odlomak

У последње време све чешће се срећемо са институцијом менаџмента, иако се сматра новијом појавом. Сам менаџмент се појавио одавно, онда када су људи почели испред себе да постављају одређене, конкретне циљеве, те сходно њима правили планове, организовали се, а све ради најповољнијег остварења постављених циљева. Циљ сваке активности која се сматра менаџментом јесте да се обезбеде, распореде и искористе сви расположиви елементи, како људски тако и физички ресурси да би што ефикасније и исправније остварили задатке и циљеве. На  основу тумачења да је менаџмент процес који се састоји од планирања, организовања, вођења и контролисања послова чланова једне организације и коришћења свих расположивих средстава организације да се постигну жељени циљеви, које у својој студији наводе Џ.Стонер, Р.Фриман и Д. Гилберт проистичу и функције менаџмента: планирање, организовање, лидерство.

Безбедност је једна од професионалних каријера која се у глобалним оквирима најбрже развила у последњих неколико година. Запослење у области безбедности пружа многобројне могућности, које се налазе у распону од позиција улазног нивоа за раднике обезбеђења до истражитеља специјализованих у посебним областима, и менаџера и директора сектора безбедности у водећим корпорацијама и организацијама широм света. Захтев за унапређењем безбедности појачан је због појава као што су крађе информација, насиље на радном месту, тероризам и привредни криминал. Индустрија безбедности у САД, на пример, је пословање од 100 милијарди долара које и даље расте. Могућности постоје на свим нивоима у оквиру индустрије безбедности. Сви послови, без обзира на њихову величину, разматрају безбедност у односу на претње као што су преваре, крађе, компјутерски упади, индустријска
шпијунажа или насиље на радном месту. Све организације треба да се заштите од активности које угрожавају њихово нормално функционисање. Свака специјалност у области безбедности поседује сопствене захтеве и питања. Крађе су и даље проблеми у малопродајама, док су болнице суочене с повредама права на приватност, а хотели с преиспитивањем процедура заштите од пожара у складу са безбедносним захтевима. Осим тога, државна и приватна индустрија разликују се у безбедносним потребама. Појединци који желе да се запосле у специјализованој области безбедности треба да буду упознати с најновијим трендовима, проблемима и питањима у оквиру те специјалности. За просечног човека идеја о каријери у безбедности можда неће да буде привлачна. Тенденција код већине људи је да мисле само на униформисане раднике обезбеђења у патроли, надгледању аларма или приликом контроле приступа објекту. Они појединци које интересује каријера професионалца у безбедности треба да знају да такође постоји широк опсег административних, техничких, надзорних и менаџерских могућности. За улазак у област безбедности на улазном нивоу не-менаџмента постоје неки типични предуслови. Они обухватају средњошколско или више образовање, непостојање кривичног досијеа, старост преко 18 година, и поседовање општег знања

или искуства у безбедности. На пример, многе државе захтевају одређени ниво обуке пре него што се појединац запосли као наоружани или ненаоружани радник обезбеђења. Многе од дужности које појединци на овим позицијама спроводе у већини случајева ће да буду сличне, без обзира на сектор индустрије безбедности у којој је појединац запослен. Ове дужности могу да обухватају активности као што су редовне патроле, односи с јавношћу, контрола приступа објектима, и писање основних извештаја.

Дужности на улазном нивоу позиција менаџмента могу значајно да варирају, у зависности од специјалности. Дужности на позицијама средњег нивоа, у зависности од специјалности, могу да обухвате класичне надлежности као што су планирање, организација, селекција кадра, контрола, буџет, координација, представљање, усмеравање и писање извештаја. Осим ових функција, позиције средњег нивоа могу даобухвате надлежности које су специфичне за поједине специјалности.
Следеће области представљају неке од специјалности у области безбедности. Свака специјализована област пружа краћи опис специјалности поред предуслова за улазак на надзорне и ненадзорне позиције менаџмента у тим специјалностима. Осим података о улазном нивоу, постоје информације које се односе на дужности средњег нивоа менаџмента и не-менаџмента у тим специјалностима.

Постоје две основне врсте планирања у безбедносном менаџменту: стратегијско планирање и оператив­но планирање. Помоћу планираног буџета, топ-менаџмент даје овлашћења менаџерима безбедности да потроше новчана средства за послове који су им додељени, али и да контролишу располагање тако планираним средствима.[1]


No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari