Odlomak

1. Uvod:

U ovom radu saznaćemo prije svega,da je medicinski otpad potencijalno među najopasnijim vrstama otpada,kako je podjeljen medicinski otpad kao i kategorije medicinskog otpada (infektivni,patološki,oštri predmeti i dr.)te sam transport medicinskog otpada do postrojenja za tretman otpada.
U ukupnom zagađenju životne sredine medicinski otpad ne zauzima veliki dio, ali je on potencijalno među najopasnijim vrstama otpada, jer može da dovede do zaraza i trovanja.
Zagađenje koje dolazi iz zdravstvenih ustanova je specifično i može da bude veoma opasno, kako po zdravlje ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovama, tako i po zdravlje okoline, odnosno stanovništva i ekosistema u kojem se taj otpad skladišti.Ovaj otpad se dijeli na bolnički (bolničko zagađenje) i medicinski (medicinsko zagađenje).
-Bolničko zagađenje je širi pojam koji podrazumjeva sve vrste otpada, tečni i čvrsti: korisni, onaj koji može da se reciklira, a koji dolazi, na primjer, od bolničke administracije, pretežno papir ili iz bolničke kuhinje, i štetni i potencijalno opasni.
-Medicinski otpad potiče od sredstava i materijala koji se koriste u dijagnostici ili tokom liječenja pacijenata. Opasni medicinski otpad se dijeli na infektivni, hemijski, radioaktivni.
Medicinski otpad, kako opasan, tako i neopasan, stvara se u zdravstvenim ustanovama u različitim količinama, što zavisi od tipa ustanove, broja postelja, bolesti koje se liječe i tipa medicinskih usluga koje se pružaju. Prema tome, opasni medicinski otpad predstavlja ozbiljan zdravstveni i higijenski rizik za zdravstvene radnike, osoblje, pacijente i osobe koje se bave prikupljanjem, skladištenjem i odlaganjem medicinskog otpada. Neodgovarajuće odlaganje opasnog medicinskog otpada predstavlja i izvor zagađenja životne sredine.Profesionalcima u zdravstvenom sektoru, nadležnim za upravljanje medicinskim otpadom, neophodna su znanja i vještine za smanjenje stvaranja količine medicinskog otpada, njegovo razvrstavanje, prikupljanje, skladištenje, transport, preradu i privremeno ili konačno odlaganje, kao i odgovarajuća stručna uputstva i preporuke u vezi sa primjenom adekvatnih metoda i tehnika za upravljanje otpadom.
Važan djelokrug rada profesionalaca zaduženih za rukovanje i zbrinjavanje medicinskog otpada je i procjena rizika i obezbeđenje mjera prevencije u cilju zaštite zaposlenih pre svega u zdravstvenom sektoru i korisnika zdravstvenih usluga, kao i zaštita životne sredine.
2
2.Podjela otpada

Medicinski otpad je sav otpad proizveden tokom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja, ali i iz srodnih naučno-istraživačkih djelatnosti. Otpad se stvara u sledećim granama medicine:
– dijagnostika
– liječenje
– prevencija bolesti
– rehabilitacija
– naučno-istraživački rad.
Medicinski otpad se djeli na:
– inertni otpad (75 – 90%)
– komunalni otpad
– kuhinje, perionice, administracija
– opasni otpad (10 – 25%)
– infektivni otpad
– patološki otpad
– oštri predmeti
– farmaceutski otpad
– hemijski otpad
– genotoksični otpad
– otpad koji sadrži teške metale
– posude pod pritiskom
– radioaktivni otpad.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari