Odlomak

1.    Međunarodne finansije kao segment međunarodne ekonomije
Polazeći od date odrednice poslovnih finansija kao naučne i praktične discipline, međunarodne poslovne finansije:

a)    Kao naučna disciplina izučavaju  3 aspekta finansija:

1.    Međunarodno finansijsko upravljanje preduzećem,
2.    Međunarodno investiranje i analizu rizika i
3.    Međunarodno finansijsko tržište i institucije.

b)    Kao upravljački koncept u preduzeću izučavaju:

1.    Međunarodno finansijsko okruženje
2.    Međunarodne finansijske instrumente i
3.    Međunarodno upravljanje finansijama preduzeća.

 

 
2.    Pojam, razvoj i značaj međunarodnog finansiranja

Poslovne finansije su naučna disciplina koja se bavi teorijom finansijskog upravljanja u preduzeću kao samostalnom ekonomsko-pravnom subjektu privređivanja u robnonovčanoj privredi.

Međunarodne finansije u užem smislu obuhvataju izvoz i uvoz kapitala i novca i prodaju robe i usluga na kredit, u širem smislu uključuju i međunarodne jednostrane transfere.

U ekonomskim odnosima jedne zemlje, odnosno nacionalne privrede, sa svijetom, mogu se razlikovati 3 osnovne vrste transakcija i to:

1.    Izvor i uvoz robe i usluga
2.    Izvoz i uvoz kapitala i novca
3.    Jednostrani transferi.

Pri izvozu i uvozu robe i usluga dolazi do istovremenog prenosa finansijskih sredstava u suprotnom smjeru, odmah, ili u određenom roku i tada se radi o međunarodnim plaćanjima. Uvozom i izvozom kapitala i novca dolazi do prenosa vrijednosti iz jedne zemlje u drugu, a ovo je praćeno naknadnim obrnutim tokom sredstava kroz otplate kredita i kamate, isplatu dividendi i profita, reparaciju kapitala itd.

Kod jednostranih transfera dolazi do prenosa robe, usluga, kapitala i novca iz jedne zemlje u drugu, ali nakon toga se slijedi obrnuti tok sredstava.

Cilj međunarodnog poslovnog finansiranja je, s jedne strane obezbjeđenje potrebnog iznosa i najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora za ostvarivanje poslovnih ciljeva i poduhvata i, s druge strane, ekonomski najracionalnija ulaganja slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese