Odlomak

Odreñivanje izraza koji će na najadekvatniji način prezentovati pojam ove pravne grane danas u pravnoj doktrini nije posebno apostrofirano. Doduše, termin „meñunarodno pravo” egzistira od kraja XVIII veka. Smatra se da ga je u pravni sistem uveo Džeremi Bentam,1 a i danas je prisutan zajedno sa terminom meñunarodno javno pravo kao preovlañujući. U vreme Bentama izraz meñunarodno pravo je na realan, društveno prihvatljiv, način definisalo pravnu granu u nastajanju. I danas shvatanja o pojmu i predmetu Meñunarodnog prava nisu jedinstvena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 151 stranica
  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO Prof. dr Nenad Avramović
  • Školska godina: Prof. dr Nenad Avramović
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet pravnih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari