Odlomak

Drumski saobraćaj je najstariji vid saobraćaja. Na spomenicama iz IV veka pre naše ere javljaju se slike dvokolice. Vremenom usavršavala se struktura zaprežnih vozila, a ujedno su građani i putevi sa tvrdom podlogom kako bi se omogućilo kretanje kola, zaprežne stoke, pešaka i ratnika.

Tokom XIV veka bilo je više pokušaja izgradnje kola bez stočne zaprege, ali je tek 1764. godine Francuzu Kinjou pošlo za rukom da kostruiše automobil na parni pogon čija je brzina kretanja bila 5 km/h, a nosivost 250 kg. Prvo vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem izgradio je Markus 1875. godine. Godine 1886. Dejmler je napravio prvi automobil sa unutrašnjim sagorevanjem koji je kao pogonsko gorivo koristio petrolej, a njegova snaga je bila 3 KS

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Osnove saobracaja i transporta Dr.Milan Stankovic
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Menadžment
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari