Odlomak

Dešavanja i promene u čovekovom okruženju odražavaju se na njegovo ponašanje zbog čega on oseća potrebu da te promene i pojave prati, beleži, razmatra i objašnjava. Sa razvojem ljudskog društva menjao se i način posmatranja i prikazivanja tih pojava, pa su se razvili metodi za njihovu deskripciju.

Statistika  se  danas  do  te  mere  razvila  da  se  pomoću  nje  vrše  procene, odmeravaju rizici, istražuju tendencije, analiziraju odnosi i faktori koji ih opredeljuju, ne samo u prošlosti i u momentu posmatranja, nego prvenstveno da bi se sagledali pravci i tokovi daljeg razvoja, da bi se bolje sagledale pojave u budućnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Kvantitativne metode u biznisu Doc. dr Miloš Dragosavac
  • Školska godina: 2020
  • Seminarski radovi, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  --- Srbija | Beograd ---   Visoka škola modernog biznisa - Beograd

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese