Odlomak

Uvod
Savremeno tržište karakteriše kompleksnost, turbulentnost i porast neizvjesnosti izazvan čestim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. Inovacije jačaju kompetitivnost i dovode do diskontinuiteta koji utiče na prestanak važenja dotadašnjeg načina poslovnog razmišljanja, odlučivanja i akcije. Preduzeća su primorana da neprekidno prikupljaju informacije i o svom unutrašnjem okruženju (o sopstvenim snagama i slabostima), ali prije svega o spoljnom okruženju – potrošačima, konkurentima, partnerima, državi i njenoj ekonomskoj politici. Informacije su bitne ne samo zbog praćenja okruženja, već i zbog predviđanja kretanja u okruženju, ali i zbog kreiranja promjena koje bi mogle unaprijediti poslovanje i poboljšati konkurentnost preduzeća.
Zbog svega navedenog značaj koji marketing istraživanje ima za jedno preduzeće, bez obzira na njegovu veličinu i djelatnost kojom se bavi, ogroman je. Bez kvalitetnog marketing istraživanja nema ni kvalitetnih poslovnih odluka.
Međunarodna marketing istraživanja predstavljaju značajnu marketing tehniku i instrumente marketinga, jer kroz usmjerenost na „osluškivanje potrošača“ omogućavaju unaprijeđivanje kvaliteta upravljačkih oblika i sužavanje područja mogućeg rizika.

U ovom radu ćemo govoriti o metodama međunarodnog marketing istraživanja. Na početku ćemo objasniti pojam međunarodnog marketing istraživanja i navesti procese istraživanja. Akcenat će naravno biti na metodama međunarodnog marketing istraživanja.

POJAM MEĐUNARODNOG MARKETING ISTRAŽIVANJA
Međunarodno marketing istraživanje predstavlja veoma važno sredstvo za smanjenje rizika i neizvjesnosti pri donošenju marketing odluka. Svrha marketing istraživanja je da omogući bolje povezivanje preduzeća sa sopstvenim kupcima i potrošačima na međunarodnom tržištu putem informacija koje se koriste za:

1.    identifikovanje i definisanje marketing mogućnosti i problema
2.    generisanje i ocjenu marketing akcija
3.    praćenje marketing aktivnosti
4.    bolje razumjevanje marketinga

Međunarodno marketing istraživanje, dakle, predstavlja organizovanu aktivnost koja za cilj ima povećanje kvaliteta marketing odluka. Putem marketing istraživanja definišu se nove mogućnosti poslovanja i rizik koji one nose, pribavljaju se informacije za proaktivnu strategiju, omogućava se kvalitetnije definisanje ciljeva, kao i kvalitetnije planiranje, organizovanje i kontrola.
Zadatak međunarodnih marketing istraživanja je da:

1.    omogući da preduzeće shvati okruženje u kome želi da postigne i zadrži konkurentnu prednost,
2.    utvrdi preciznu svrhu i profil aktivnosti i angažovanja koju ostvaruju preduzeće I konkurenti na ciljnom tržištu,
3.    obezbjedi preduzeću sve ključne informacije neophodne za ostvarivanje budućih I unosnijih rezultata u odnosu na konkurente.

Značaj međunarodnih marketing istraživanja proističe iz postojanja niza specifičnosti I kompleksnosti okruženja, mnoštva modaliteta, odnosno raznih načina na koje firma može poslovati ali I činjenice da se može steći utisak kako je poslovanje u konkretnim uslovima jednostavno ili slično već stečenom iskustvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese