Odlomak

 1. ZAŠTITA MORALNOG INTEGRITETA – POJAM I VRSTE MOBINGA

Moralni integritet je lično svojstvo čoveka, kod zaposlenih lica može imati pozitivnu i negativnu stranu.Negativna strana ogleda se u društveno neprihvatljivom odnosu, i ona treba biti sankcionisana, dok pozitivna strana treba da se štiti.Zaštita moralnog integriteta se ogleda u sledećem:

1. Zabrana diskriminacije
2. Zabrana zlostavljanja na radu (mobing)
3. Zaštita od zloupotrebe prava
4. Kodeks profesionalne etike

Zlostavljanje na radu se naziva mobingom (eng. „to mob“ – nasrnuti na nekoga) i manifestuje se kao specifično ponašanje koje je učestalo i kao omalovažavanje, ponižavanje, vređanje od strane nadređenog lica ili lica u istoj kadrovskoj ravni.Cilj lica koji vrši mobing jeste da se lice psihički maltretira, da se naruši psihičko zdravlje radnika i da se navede da sam otkaže radni odnos.

 

Karakteristike:

1. Subjektivni odnos lica koji vrši mobing prema radnji (mora imati nameru maltretiranja) npr. izdavanje ponižavajućih radnih naloga ili izdavanje previše posla, uskraćivanje posla, ogovaranje, ismevanje, seksualno uznemiravanje i sl.
2. Trajanje i sukcesivnost tih radnji – one su učestale i kontinuirane u određenom vremenu. Učestalo je prema najširem shvatanju ono koje se preduzima najmanje 1 nedeljno i traje duže od 2 meseca.
3. Cilj mobinga jeste da se stvori neprijateljsko okruženje, osecaj bespomoćstva,  profesionalne suvišnosti i sl.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese