Odlomak

Monitoring imisija sumpornih oksida u gradu Trebinju
1.    UVOD:

Oksidi sumpora nastaju u stacionarnim i mobilnim izvorima.
Glavni industrijski i metalurški procesi pri kojima nastaju oksidi sumpora su: topionice sulfidnih ruda, rafinerije nafta, postrojenja za proizvodnju sumporne kiseline, procesi proizvodnje gvozdja i čelika, proizvodnja pulpe i papira kao i drugi manji emiteri.
Za smanjenje emisije oksida sumpora u atmosferu primenjuju se, grubo podijeljeno, četiri grupe metoda:
– supstitucija goriva koje sadrži sumpor gorivom sa manjim sadržajem sumpora,
– modifikacija procesa sagorevanja,
– odsumporavanje goriva i
– prečišćavanje (odsumporavanje) otpadnih (dimnih) gasova.

1.1Predmet istrazivanja

Predmet istraživanja ovog seminarskog rada je istraživanje imisija sumpornih oksida, njihov uticaj na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu.

1.2 Cilj istraživanja
Na osnovu dobijenih podataka predložiti određeni postupak i uklanjanja sumpornih oksida  na sto efikasniji nacin.

1.3 Struktura rada
U strukturi rada opisan je uvod, zatim zakonska regulativa,republicka strategija zastite vazduha,zagadjenje vazduha,emisije oksida sumpora,odsumporovanje otpadni(dimnih) gasova,monitoring kvaliteta vazduha,kvalitet vazduha, te prijedlog mjera i aktivnosti.

1.4 Primjenjena metodologija
Obuhvata prikupljanje podataka, analizu i sintezu. Korištenje raznih izvora saznanja, sve sa ciljem da se što više sazna o određenoj temi.

2.    ZAKONSKA REGULATIVA

           2.1.  Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl.glasnik RS”, br. 71/12)

Ovim zakonom uređuje se:
•    očuvanje,zaštita,obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta životne sredine,kao i kvalitet života
•    mjere i uslovi za upravljenje,očuvanje i racionalno korištenje prirodnih resursa
•    okvir pravnih mjera i institucija za očuvanje,zaštitu i poboljšanje zaštite životne sredine
•    finansiranje aktivnosti vezanih za životnu sredinu
•    poslovi i zadaci organa uprave predviženi zakonom i podzakonskim aktima,te obaveze organa javne uprave.

Svako lice ima pravo na zdravu i ekološki prihvatljivu životnu sredinu.
Svako lice ima pravo na život u životnoj sredini koja je pogodna za zdravlje i blagostanje,stoga je lična i kolektivna obaveza da se zaštiti i poboljša životna sredina za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese