Odlomak

Ljudsku aktivnost pokreću motivi, usmjeravaju je i održavaju sve dok se aktivnost ne ispuni. Nagrađivanje zaposlenih smatra se najkompleksnijom i najosetljivijom funkcijom u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Izmedju ostalog, njome treba motivisati zaposlene da se ponašaju i da rade na način kojim se obezbeđuje puno ostvarivanje ne samo njihovih ciljeva nego i organizacionih ciljeva i interesa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Metodologija naučno istraživačkog rada Nenad Suzić
  • Školska godina: Nenad Suzić
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Nezavisni univerzitet Banja Luka  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari