Odlomak

Akutni abdomen može nastati u svakom životnom dobu i predstavlja hitno i po život opasno stanje koje zahteva hitnu i neodloživu operaciju. Obzirom da svaki uzrok (akutna upala žučne kese, akutna upala gušterače, akutna upala crvuljka, perforiracija želuca i duodenuma, ileus, trauma) akutnog abdomena iziskuje različit pristup i tretman, glavni cilj zdravstvene nege jeste prilagođavanje pacijenta na novonastalu situaciju, podrška, smanjenje stresa i anksioznosti, smanjenje bola i sprečavanje postoperativnih komplikacija. Isto tako, zbog različitosti uzroka, važna je i sama edukacija medicinke sestre/tehničara, njihova intuicija i spretnost, ali i volja za daljim usavršavanjem. Zbog hitne potrebe za operacijom nema previše vremena za psihološkom pripremom i edukacijom kao i za operativnu pripremu koja je uobičajena za nehitne slučajeve.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Zdravstvena nega u hirurgiji -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari