Odlomak

Imunologija je nauka koja proučava sve fizičke, hemijske i biološke faktore koji utiču na otpornost organizma ili preciznije , to je biološka nauka koja proučava sve mehanizme kojima organizam prepoznaje i reaguje na njemu strane supstancije.

Imunitet je medicinski pojam kojim se označava sposobnost organizma da se odupre i odbrani od infekcija, bolesti ili neke druge biološke ili hemijske opasnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari