Odlomak

Sve što kupujemo, koristimo ili jedemo predstavlja ili prirodni resurs ili je nastalo od njega. Prirodni resursi predstavljaju zajedničko bogatstvo i opšte dobro. Njihova primjena, korištenje i vrijednovanje u ekonomskom smislu treba da budu planski usmjereni i namjenski kontrolisani. Bez obzira na vrstu, strukturu i pojedinačne količine, oni predstavljaju osnovu za predstojeće privredne i ekonomske razvoje svoje zemlje. Podrazumijeva se da uvijek postoji jedan dio resursa koji mora ostati izvan ekonomskih i privrednih tokova i koji treba da bude sačuvan za sadašnje i buduće generacije, a to najviše važi za sve resurse koji se teško obnavljaju i neobnovljive prirodne resurse. Sam pristup ovom tipu prirodnih resursa, mora da obuhvati definisanje strategija za njihovo održivo korištenje kao i definisanje zakonodavno pravnog okvira za njihovo sprovođenje u efikasnom pogledu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Obnovljivi izvori energije Prof dr Esad Jakupovic
  • Školska godina: Prof dr Esad Jakupovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekologija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari