Odlomak

2.PROPISI KORIŠĆENI U IZRADI
Ustav Republike Srbije definiše Narodnu skupštinu kao najviše
predstavničko telo i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti. Narodna
skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.
Republički geodetski zavod – RGZ, obrazovan je kao posebna republička
organizacija za obavljanje stručnih geodetskih i upravnih poslova iz oblasti
državnog premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova.
Donošenjem Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava o
nepokretnostima (Službeni glasnik RS br. 83/92) koji je stupio na snagu
20.11.1992. god. Republički geodetski zavod kao pravni sledbenik Republičke
geodetske uprave, preuzeo je sve opštinske geodetske uprave, geodetsku upravu grada
Beograda i pokrajinske geodetske uprave, pa se 1992. godina može smatrati godinom
kada je RGZ počeo sa radom u današnjem obliku unutrašnjeg uređenja.
Ukoliko se pojavi potreba, Republički Geodetski Zavod,uz konsultovanje svih
ministarstava koja su blisko povezana i uređena ovim zakonom, pokreće
inisijativu o donošenju novih ili izmenu postojećih akata Zakona o državnom
premeru i katastru.
Tako, u skladu sa članom 99 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština
Republike Srbije je dana 31.08.2009. godine usvojila Zakon o državnom premeru i
katastru (Službeni glasnik RS 72-09).
Ovim zakonom uređuju sestručni poslovi i poslovi državne uprave koji se
odnose na:
• državni premer
• katastar nepokretnosti
• katastar vodova
• osnovne geodetske radove
• adresni registar
• topografskokartografskudelatnost
•procenu vrednosti nepokretnosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geodezija

Više u Skripte

Komentari