Odlomak

UVOD

„Ne smeta mi ako ljudi povremeno gledaju na sat dok govorim.
Teško, međutim, podnosim kad ga skinu s ruke,
kuckaju u njega i proveravaju ide li!“

Albert Einstein

U prvom delu diplomskog rada se govori o istorijskom razvoju odnosa s javnošću kao i nekim opštim definicijama. Nakon toga sledi konkretizacija karakteristika i ciljeva istih. Kroz elemente odnosa s javnošću se iznose pretpostavke o trendovima kao i o opštim interesima i izazovima odnosa s javnošću. U svemu tome od presudnog su značaja alati koji se koriste za dobijanje informacija od značaja. Koristeći alate lako se može doći do saznanja o perspektivi i predviđanjima za budući rad odnosa s javnošću.

Odnosi s javnošću predstavljaju jednu od funkcija menadžmenta koja ima za cilj da prouči i istražuje stavove javnosti, identifikuje politiku i procedure organizacije sa javnim interesom. Takođe, odnosi s javnošću obuhvataju skup akcija a sve to s namerom da se ostvari razumevanje kao i prihvatanje javnosti.

Odnosi a javnošću predstavljaju komunikaciju održavanja povoljne klime, tj. imidža, gde je nevažno da li se radi o organizacijama, ustanovama ili pak njihovim proizvodima, uslugama, idejama…

Aktivnosti odnosa s javnošću podrazumevaju osmišljeno, isplanirano i uvek iznova novo nastojanje uspostavljanja i održavanja razumevanja organizacije i njene sredine.

Faktor uspeha u organizaciji obuhvata poverenje gde odnosi s javnošću imaju veliku ulogu. Od velike je važnosti nastojanje uticanja na javno mjenje i pridobijanje javnosti s ciljem realizacije ciljeva. Vremenom, očekivanja menadžmenta se povećavaju, tako da odnosi s javnošću poprimaju menadžersku ulogu i stratešku dimenziju.

Razvoj medijske industrije dobrineo je uočavanju i iskazivanju potreba i želja javnosti. Upravo zbog toga odnosi s javnošću brinu o komunikaciji između organizacije i javnosti. Od njih zavisi sam imidž organizacije i njihov (ne)uspeh. Danas, odnosi s javnošću predstavljaju nužnost obzirom da ih je nemoguće zaobići bilo da se radi o privredi i politici ili o svetu zabave i nevladinih organizacija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Diplomski radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese