Odlomak

Imovinu lica i preduzeća ugrožavaju djela opšteg kriminaliteta, koji se može najsumarnije odrediti kao skup svih krivičnih djela ali i koja ne pripadaju političkom, privrednom ili ekološkom kriminalitetu.
Problematika obezbjeđenja lica, imovine i poslovanja preduzeća kao i druga krivična djela koja ugrožavaju preduzeća, ustanove i organizacije proizilazi das u od posebnog značaja za rješavanje problematike istih.
Prema tome, imovinski kriminalitet je skupni naziv za krivična djela koja su uperena protiv imovine i čijim vršenjem se praktično ostvaruje protivpravna imovinska korist.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari