Odlomak

Proizvodnja je proces transformisanja resursa (inputa) u proizvode (autpute).
Postoje važni pojmovi za ovu oblast osnova organizacije, a to su tehnologija, proces proizvodnje, tehnološki proces i sl. Tehnologija predstavlja način kombinovanja resursa. Proces proizvodnje je deo procesa reprodukcije u kome se izrađuju proizvodi. Tehnološki proces je način na koji se odvija proces proizvodnje. Značaj proizvodne funkcije je što omogućava funkcionisanje procesa proizvodnje.
Planiranje kao proces, je zapravo aktivnost kojom se predviđa buduće stanje proizvodnje, na primer, obim proizvodnje, uslovi proizvodnje i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari