Odlomak

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

KULONOV ZAKON I OSNOVNI POJMOVI (1)

Električni naboj Q [C] je svojstvo čestice materije da ima vezu sa sopstvenim EMP i međusobnim djelovanjem sa spoljasnjim EMP-em.
Materijalna sredina je homogena ako u svim elementarnim dijelovima svoje zapremine ima iste fizičke osobine. Materijalna sredina je izotopna ukoliko unutar svake svoje elementarne zapremine ima iste osobine u svim pravcima. Materijalno tijelo je linearna sredina ako njegove EM-ne osobine nisu u funkciji intenziteta vanjskih dejstava, bilo da su ona električne ili magnetne prirode.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari