Odlomak

Finansijski sistem svake zemlje predstavlja jedan od najbitnijih pokazatelja njene razvijenosti. To je složen, otvoren i dinamičan sistem. Finansijski sistem nam omogućava i olakšava sve oblike finansijskih transakcija u zemlji. Ekonomski subjekti na nekom mestu (finansijskom tržištu) uz pomoć finansijskih institucija (banaka, fondova i berzi) trguju različitim finansijskim instrumentima (novcem, akcijama, potraživanjima), čineći zajedno finansijski sistem jedne zemlje.
Ona omogućavaju normalno i nesmetano funkcionisanje nacionalne ekonomije. Na njima se odražavaju sva zbivanja u realnim tokovima društvene reprodukcije. Ona predstavljaju jedan od osnovnih postulata tržišne privrede.Na njih vrše uticaj promene na tržištu proizvoda i promene faktora proizvodnje. Takođe, finansijska tržišta vrše povratni uticaj na tržište proizvoda i faktore proizvodnje. Razvojem finansijskih tržišta povećava se ponuda finansijskih instrumenata, čime i drugi oblici aktive postaju predmet tržišnog valorizovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari