Odlomak

Najčešće, predmeti međunarodne trgovinske arbitraže su sporovi nastali između stranaka ugovorenog pravnog posla koje imaju poslovno sedište u različitim zemljama. Uobičajeno je da ove stranke imaju poverenje u ‘vlastito’, domaće pravo i refleksno nepoverenje u pravo druge strane.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari