Odlomak

Reprodukcija je biološki proces stvaranja potomaka kombinacijom genetskog materijala roditelja. Generalno gledano stopa spontane koncepcije (začeća) se kreće u prvom ciklusu između 20-25%, za šest meseci 60%, a na godišnjem nivou oko 85%. U sledećoj godini te šanse rastu još za oko 5 do 7 %.
Kada željena trudnoća izostane i posle godinu dana pokušavanja da do nje dođe, možemo govoriti o bračnoj neplodnosti. To stanje je prouzrokovano funkcionalnim ili organskim oštećenjima pojedinih delova reproduktivnog sistema partnera. U našoj zemlji svaki 7. par ima problem sa plodnošću, a skoro svakom 12. bračnom paru se ne ostvari želja da postane roditelj. Prema nekim procenama skoro 75% parova se ne leči i ne želi da prihvati da ima problem.
Uzroci bračne neplodnosti su mnogobrojni. Da bi se čitav dijagnostički postupak skratio, sve uzroke svrstavamo po sličnosti u grupe neplodnosti, a dijagnostičke postupke planiramo na način da potvrdimo ili isključimo čitave grupe mogućih uzroka neplodnosti. U tu svrhu nam služe dijagnostički testovi od kojih najpre sprovodimo neinvazivne a tek potom invazivne metode, zadovoljavajući se onim testovima koji nas dovode do pravog uzroka neplodnosti.
Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) govorimo o infertilitetu onda kada se i pored redovnog nezaštićenog polnog odnosa u toku jedne godine ne dogodi trudnoća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese