Odlomak

Porez na dodatu vrednost predstavlja najrasprostranjeniji oblik poreza kojim se oporezuje potrošnja. Ovaj oblik poreza postoji i primenjuje se već četrdeset godina u preko 120 zemalja u kojima živi oko 70% svetskog stanovništva. Primenjuju ga sve razvijene zemlje sveta, osim SAD i Australije, i jedan je od uslova pristupanja Evropskoj Uniji. U našoj zemlji Zakon o porezu na dodatu vrednost usvojen je jula 2004, a počeo da se primenjuje 1. januara 2005.
PDV je višefazni porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodnje i prometa nekog proizvoda. Oporezuje se nova vrednost koja se dodaje u svakoj fazi proizvodnje i razlika u ceni koja je zaračunata u trgovini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari