Odlomak

Pod predmetom MPP podrezumevaju se oni pravni odnosi koji su regulisani normama MPP i tu se gleda na predmet MPP kao grane prava, a predmetom se mogu smatrati i same norme koje regulišu odrfeđenu vrstu odnosa i tu se na predmeet gleda kao disciplina koja izučava tu granu prava.

– Pravni odnosi koji čine predmet MPP-a, postaju predmet ove  grane prava samo ako sadrže element inostranosti.  Odnosi sa elementom inostranosti su odnosi stanja i sposobnosti fizičkih i pravnih lica, imovinski, porodični, nasledni, privredni….

– Kao rezultat različitih svatanja obima predmeta MPP-a, imamo predmet MPP-a kao nastavne discipline. Prema vladajućoj Francuskoj koncepciji predmet MPP-a,  su norme o državljanstvu, pravnom položaju stranaca, sukobu zakona i sukobu jurisdikcija.

– Predmet MPP-a je sukob zakona i obuhvata kolizione norme, pravila koja merodavno određuju materijalno pravo za odnose koji se vezuju za više suvereniteta. Norme o sukobu jurisdikcija su pravila koja regulišu građansko procesne odnose sa elementom inostranosti. Predmet MPP-a čine i pravila o privatnim pravima stranaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 74 stranica
  • Medjunarodno privatno pravo Božidar Jeličić
  • Školska godina: Božidar Jeličić
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari