Odlomak

Pojam države – raznolikost proučavanja

 • porijeklo, suština, funkcija, uloga i opravdanje države, proučavani su od strane većine filozofa, pravnika, politikologa, sociologa, počev od antičkog doba do danas, bilo kao posebno pitanje, bilo u kontekstu nekog drugog sadržaja.

 

 

Teorije o državi

 • sa razvojem ljudskog društva i naučne misli, razvijale su se različite teorije o državi, njenom porijeklu i f-ji: patrijarhalne teorije, teorije o božanskom porijeklu državne vlasti, t. posrednog božanskog prava, idealističko-objektivne t., organsko-biološke t., t. društvenog ugovora, apsolutističke t., t. normativizma, t. sile, t. funkcionalizma, prostorna t., t. socijalnih ugovora, t. socijalnih klasa, marksističke t. itd.
 • svaka od njih je, na svoj način, pokušavala da objasni ovaj složen fenomen i probleme vezane za njega.
 • patrijarhalne – država – kvantitativna organizovana cjelina koja je oblikovana na principima prvobitne plemenske organizacije.

 

 

 

O pojmu države

 • o rijetko kojem je pojmu na području društvenih nauka uopšte toliko često i toliko različito pisano i raspravljano kao o pojmu države.
 • država se, već vijekovima, proučava kao jedan veoma kompleksan društveni fenomen, i to sa različitih aspekata: filozofskih, pravnih, političkih, socioloških, ekonomskih…
 • teorije o božanskom porijeklu državne vlasti – u srednjem vijeku društveno-politička misao je bila podređena teološkoj.
 • predstavnici srednjovjekovne misli o državi – jedinstvo prirode i društva.
 • teokratske t., su polazile od pretpostavke da je svaka vlast božanskog porijekla.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 359 stranica
 • Školska godina:
 • Skripte, Pravo
 • ,  Banja Luka,  UNIVERZITET SINGIDUNUM - Fakultet za evropske pravno-politiċke studije  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari