Odlomak

Da bi se proveo kvalitetan marketing plan, najprije je potrebno istražiti potrošače, njihove potrebe, stilove života i način na koji donose odluke prilikom obavljanja kupovine. Ispitivanje šta neka osoba kupuje, šta kupuje, da li kupuje za sebe ili za drugoga, na koji način donosi odluke, kada i gdje kupuje, kao i koliko često kupuje predstavlja osnovu istraživanja potrošača.
Marketing je zadužen za prikupljanje informacija o potrošačima, a pri tome se obavlja proučavanje način na koji se formiraju želje potrošača, njihovi stavovi i motivi za kupovinu određenih proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari