Odlomak

DEFINICIJA ETIKE
RIječ „etika“ potiČe od grčkih reči ethos – što znači običaj,navika,karakter,prebivalište,ozračje i ethikos – što znači moralan
Etika se definiše kao filozofska disciplina koja proučava moral, odnosno moralni fenomen u najširem smislu – proučava njegovo porjeklo, ciljeve i smisao moralnog djelovanja.
Etika je ponašanje u skladu sa moralnim normama. U Aristotela se etika povezuje s navikom djelovanja.

POSLOVNA ETIKA
Poslovna etika predstavlja način moralnog procjenjivanja pojedinih načela ponašanja pojedinaca koji obavljaju poslovnu djelatnost, ali i navike koje imaju rukovodioci organizacija, kao i njihove izbore u procesu odlučivanja. U domenu obavljanja ekonomskih aktivnosti postoje običaji, pravila i zakoni koji predstavljaju oblike društveno prihvatljivog ponašanja.
U savremenom društvu poslovanje poslovna etika se obavlja uglavnom za novac, mada npr. umjetnici, doktori veliki dio svog djelovanja razmjenjuju za ugled, moć i slično. Poslovnu etiku treba da shvatmo i šire od pojma dobiti.
Poslovnu etiku, iz navedenih činjenica, možemo definisati kao primjenu opšteprihvaćenih etičkih načela u procesu poslovanja preduzeća i pojedinaca.

RAZVOJ I ZNAČAJ POSLOVNE ETIKE
U posljednjih nekoliko godina poslovna etika je sve češće tema razgovora u poslovnim krugovima. Na popularizaciju i učestalije razmatranje o poslovnoj etici uticalo je više motiva.
Jedan od najvažnijih je poslovni neuspeh, gubitak ugleda, pad vrijednosti na tržištu nekih svjetski poznatih preduzeća.
Neodgovorni pojedinci i same organizacije svojim odlukama i djelovanjem nanose velike gubitke. Te propuste je vrlo teško ili gotovo nemoguće nadoknaditi

ZNAČAJ POSLOVNE ETIKE
Različite nacionalne kulture i zakoni ponekad su zbunjujući i etički kontradiktorni. Svako preduzeće ima neke svoje interne etičke principe putem kojih komunicira sa klijentima, partnerima…
U ovom izlaganju definisati ću pojam poslovne etike i prikazati istorijski razvoj i značaj poslovne etike, analizirati izvore neetičkog ponašanja, etičke dileme, potkazivanje (kao problem zaposlenih), navesti primjer poslovne etike kod nas i u svijetu.
Od samog početka poslovanja i razvoja preduzeća i kompanija, sticanja profita, načina rada i poslovanja, bogatstva i ostalih pogodnosti koje pruža dobro i uspešno poslovanje nameće se jedno pitanje: da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom i moralnim ponašanjem pojedinca i grupa?
Možemo takođe imati i dilemu oko toga da li bogatstvo neminovno podrazumjeva i sumnju, zavist i nepovjerenje u načinu sticanja, porjeklu i gomilanju istog.
Posmatranje odnosa izmedju poslovanja i etike može se proširiti na
 način rada,
 korišćenje ekonomskih i prirodnih resursa,
 rukovodjenje preduzećem,
 vlasničke odnose,
 odnos prema zaposlenima,
 kvalitet rada,
 odnos prema lokalnoj zajednici, religiji, državi.
Mnogi će konstatovati da istorijski razvoj ekonomskih odnosa ne ostavlja mnogo prostora za tezu da su etika i poslovanje u neposrednoj vezi.
Drugi će ipak reći da etika i način rada i poslovanja, upravljanje preduzećem i njegovo organizovanje, nemaju baš ništa zajedničkog. Neki će možda zaključiti da ekonomija nema baš nikakvu obavezu niti potrebu da bude moralna, a ima i onih koji bi dodali da ekonomija i poslovanje, po svojoj suštini, ne može biti etična sve i da bi to i htela da bude. Postoji mišljenje da poslovanje bez moralnih kriterijuma i ekonomija bez poslovne etike ne mogu dati trajnije, stabilnije i značajnije rezultate, niti neku konkretnu zajednicu učiniti srećnom i prosperitetnom.
Zbog toga se često govori o potrebi uvodjenja etičkog kodeksa u principe poslovanja, rada i rukovođenja u svim preduzećima. Tu se još javlja dilema o tome da li je poslovna etika stvar lične savjesti direktora, menadžera, službenika, radnika, ili je to rezultat kolektivnog i zajedničkog morala neke grupe, zajednice, sredine, društva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari