Odlomak

Lojalnost korisnika je oduvek bio jedan od najboljih pokazatelja uspešnosti neke kompanije, a zadovoljstvo klijenata pokazatelj dugoročne saradnje i poslovanja. Iz tog razloga savremeni koncepti poslovanja svrstavaju lojalnost korisnika među osnovne ciljeve preduzeća. Za merenje zadovoljstva klijenata postoje razne metode istraživanja, koje se na kraju iskazuju kroz Customer Satisfaction Index. Banke pomoću njega mogu zaviriti u razmišljanja, utiske i stavove svojih klijenata i na taj način bolje razumeti njihove potrebe. Koliko banke sprovode istraživanja zadovoljstva svojih klijenata, zatim i koliko reaguju na njih eventualnim poboljšanjima, u velikoj meri zavisi lojalnost njihovih klijenata koji poslednjih godinama postaje hroničan problem banaka u čitavoj zemlji.
Mnogobrojne i česte promene na tržistu Republike Srbije u segmentu bankarstva obeležile su poslednju deceniju. Menjali su se i stavovi i ponašanja potrošača, korisnika bankarskih usluga. Pojavom interneta dolazi do svetskih trendova kao što je globalizacija, koja ima ogroman uticaj na poslovanje banaka – kako veću konkurenciju, tako i šire mogućnosti.

Pod uticajem globalizacije menja se životni stil klijenata. Savremen potrošač okarakterisan je kao veoma dobro informisan ali nepoverljiv usled učestalih marketing kampanja koje ga svakodnevno okružuju mimo njegove volje. Svetska konkurencija, dostupnost informacija i lakoća korišćenja inostranih proizvoda dovodi do problema nelojalnosti domaćim bankama.
Od davnina se često isticao etnocentrizam u našoj državi koji je postao istaknuta osobina građana.Postoje određene metode kojima se domaće kompanije brane od uticaja inostrane konkurencije, i na taj način podstiču potrošače da konzumiraju domaće proizvode. Međutim, na tržištu RS preovlađuju banke sa stranim kapitalom.
Predmet istraživanja jeste potrošački etnocentrizam kod klijenata banaka u Republici Srbiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese