Odlomak

Karakteristike sistema održavanja predstavljaju veličine ili obeležja pomoću kojih može da se opiše ili odredi sistem održavanja i  njegove osobine.Od više karakteristika koje se definišu u održavanju,uključujući I karakteristike procesa održavanja,najveći značaj imaju karakteristike koje zbirno pokazuju uticaj održavanja na efektivnost tehničkog Sistema tj karakteristike koje zbirno povezuju osobine Sistema u pogledu pouzdanosti I održavanja. To su pre svega funkcije raspoloživosti,gotovosti,pogodnosti održavanja I troškova.Ove funkcije,pored neposrednog opisivanja odgovarajućih svojstava tehničkog Sistema predstavljaju istovremeno i svojevrsne karakteristike Sistema održavanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Pouzdanost masina Prof. dr Ljiljana Radovanović
  • Školska godina: Prof. dr Ljiljana Radovanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Novi Sad,  FTN - Mašinstvo  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari