Odlomak

Pravno normiranje je jedna od najmlađih naučnih disciplina i najmlađih nastavnih predmeta –nastala pre tredesetak godina na studijama prava na nekim pravnim fakultetima. Nagli razvoj nauke, tehnike i tehnologije uslovljava utvrđivanje različitih društvenih, pre svega opštih pravnih normi kojima se uređuju i usklađuju društveni odnosi, počev od preduzeća i mesnih zajednica do najšire državno-pravne zajednice pa putem nje do međunarodne i svetske zajednice.

Iz toga proizilazi da stvaranje opštih pravnih normi nije više isključivo uslovljeno klasnih i političkim interesima, nego je to u većoj meri uslovljeno i potrebom stvaranja tehničkih pravila koja omogućavaju nesmetano korištenje određenih tehničkih sredstava u proizvodnji, prometu, saobraćaju i uopšte u međusobnim odnosima ljudi. To su opšta i obavezna pravila čiji se broj posljednjih godina povećava. Neka od tih pravila imaju heteronomni (zakoni i drugi propisi države), a drugi autonomni karakter (kolektivni
ugovori, statuti, samoupravni sporazumi i sl.).Kada je reč o značenju, opšte pravne norme su neusporedivo važnije uodnosu na pojedinačne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Pravno normiranje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari