Odlomak

Pravopis ili ortografija (od grčkih reči orthós – prav i gráphein – pisati) jeste skup opštih važećih pravila pisanja nekog jezika, tj. prihvaćen sistem načina pisanja riječi i znakova interpunkcije u nekom jeziku. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila naziva se pravopisna greška.
Kod pravopisa u pismima zasnovanim na azbuci (ili abecedi) razlikuju se dva koncepta:
1) fonološki – teži jednostavnoj vezi između glasova i riječi (pravila pisanja se zasnivaju na izgovoru glasova),
2) morfološki – zasniva se na gramatičkim ili jezičko-istorijskim etimološkim zavisnostima između riječi ili njihovih deklinacija, konjugacija ili komparacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari