Odlomak

   Za problematiku preduzetništva karakteristično je postojanje različitih pristupa u proučavanju i istraživanju. Postoje pristupi koji preduzetništvo tretiraju kao umetničku formu, odnosno kao nešto više od poslovne aktivnosti. Ono je u takvom pristupu rezultat spontanog, kreativnog i nadahnutog delovanja preduzetnika, osobe koja ima predispozicije i neku vrstu nadarenosti ili urođenog talenta za aktivnosti ove vrste.

Sa druge strane su istraživanja koja o preduzetništvu govore kao o aktivnostima koje se mogu naučiti i organizovano vršiti i obavljati. U tom kontekstu se preduzetnički poduhvati posmatraju kroz konkretne zadatke koji se mogu osmisliti, planirati i na organizovani način realizovati, a rezultati kontrolisati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • Preduzetništvo Sava Vujičić
  • Školska godina: Sava Vujičić
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Bačka Topola,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari