Odlomak

Tuberkuloza je zarazno oboljenje izazvano bakterijom Mycobacterium tuberculosis. Pluća predstavljaju najčešće zahvaćeni organ, ali TBC može da zahvati bilo koji organ u telu.
Izvor zaraze predstavlja oboleli od TBC pluća ili larinksa (sa acidorezistentnim bacilima – ARB u razmazu sputuma). Osoba obolela od vanplućne TBC ne predstavlja izvor zaraze.

Nemački doktor Robert Koh je, 24. marta 1882, otkrio uzročnika tuberkuloze, te se u praksi uzročnik TBC naziva i Kohov bacil. Ime ove bolesti nastalo je od reči „tuberculum“što znači čvorić.
Tuberkuloza je bila opisivana u još u drevnim medicinskim tekstovima, ali je tek u 19. veku identifikovana kao posebna bolest. Podsticaj istraživanju je bila industrijska revolucija i nagli priliv stanovništva u gradove gde se bolest počela brzo širiti među siromašnim radnicima. Tuberkuloza je, slično kao i kolera, dovela do preispitivanja higijenskih navika u svrhu prevencije
TBC se prenosi vazduhom, odnosno kapljičnim jezgrima – nukleusima. Zarazni TBC bolesnici mogu kašljem, kijanjem ili glasnim govorom da izbace u okolinu veliki broj kapljica čijim isušivanjem nastaju kapljična jezgra – nukleusi sa bacilima TBC.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese