Odlomak

1. Uvod

Kod ljudi i dece se javljaju izvesni poremećaji fizioloških stanja u organizmu, tada se javljaju lekaru za pomoć. Prva godina života je uzrast kada se puno pažnje posvećuje frekvenciji i načinu disanja, boji kože i samoj reakciji deteta na osobe i predmete iz okoline. Detaljniji klinički pregled je često otežan pojavom plača pri približavanju nepoznate osobe. Većina dece ovog uzrasta se jako uznemiri prilikom skidanja odeće ili samog pregleda stetoskopom ili špatulom.Ukoliko se radi o bolesnicima starijim od šest meseci, ukoliko je moguće, pregled se obavlja dok dete sedi ili leži u naručju roditelja ili staratelja. Neophodno je da se pre pregleda uspostavi verbalni kontakt sa detetom.
Procedura prijema ima značajni uticaj na dalje lečenje, zato je dužnost medicinske sestre na prijemnom odeljenju da uspostavi što bolju komunikaciju kako sa detetom, tako i sa roditeljima, da ubrza administrativni postupak i bude sa bolesnikom, odnosno detetom, za vreme prijema.

Slika br. 1 Visoka temperatura usred noći

2. Prijem bolesnog deteta
2.1. Organizacija prijema bolesnika
Svakog bolesnika u čekaonici prima sestra. Sestra bolesniku i njegovim pratiocima daje potrebna obaveštenja i objasni sve procedure oko prijema. Bolesnik se iz čekaonice uvodi u jedan od bokseva gde se svlači, gde se vrše potrebna merenja, a zatim se odvodi kod lekara gde se vrši pregled. Ukoliko postoji indikacija za prijem bolesnika zavodi se u protokol odeljenja i odvodi u prostoriju za sanitarnu obradu.
Postupak sa bolesnikom u odeljenju za sanitarnu obradu takođe je prožet ljubaznošću.Sestra svlači bolesnika ili mu pomaže oko presvlačenja. Ako se desi da za vreme prijema primeti vašljivost, dužna je da preduzme potrebne mere – depedikulaciju. Bolesnik odlazi u kupatilo. Za vreme higijenskog tretmana bolesnik se ne ostavlja sam, već mu se pomaže pri kupanju. Sestra posmatra bolesnika i uočava znake i simptome i ako primeti neki neočekivan znak ili simptom, ona će obavestiti lekara. Sestra prati bolesnika do bolesničke jedinice i predstavlja ga glavnoj sestri i sobnoj sestri odgovarajuće bolesničke jedinice.
U toku smeštaja sobna sestra otvara temperaturnu listu, zatim posmatranjem i merenjem prikuplja podatke, koje će glavna sestra koristiti za sestrinsku anamnezu i postavljanje sestrinskih dijagnoza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese