Odlomak

Potpunu ocjenu potencijalnih vrijednosti prirodnih komponenti prostora Bosne i Hercegovine objektivno nije moguće realno procijeniti, zato što nisu detaljno i do kraja istraženi svi prostorni sadržaji i što su do sada izvršena istraživanja rezervi nekih prostornih komponenti nedovoljna i nepotpuna.
To je razlog zašto ne možemo pretendirati na apsolutnu cjelovitost i sveobuhvatnost u ocjenjivanju svih vrijednosti BiH. Imajući ove momente u vidu, ipak se može, sa dosta realnosti, prihvatiti opća ocjena koja govori da je BiH «bogata siromašnim resursima». To znači da je BiH sa stanovišta vrste i obima prirodnih komponenti prostora, veoma bogata, ali i znatno siromašna, kada je u pitanju kvalitet tih sadržaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari