Odlomak

PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Delo Nikole Dobrovića je jedan od ključnih fenomena jugoslovenskog arhitektonskog modernizma i kao takav predstavlja predmet višegodišnjeg proučavanja i interpretiranja od strane istoričara i teoretičara moderne arhitekture.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Skripte

Komentari