Odlomak

Poreski sistem je skup poreskih propisa, instituta i normi, vezanih u jedinstven mehanizam a u svrhu ostvarenja određene poreske politike. U poreski sistem je uključen veliki broj poreskih oblika koji se u svakom sistemu razlikuju. Ovaj sistem predstavlja skup instituta i instrumenata koji stoje na raspolaganju poreskoj vlasti za ostvarivanje određenih fiskalnih, ekonomskih, socijalnih i političkih ciljeva u okviru ekonomskog sistema.

Poreski sistem jedne zemlje čini ukupnost svih oblika poreza, odnosno javnih prihoda. U savremenim privrednim sistemima javni prihodi imaju značajnu fiskalnu,ekonomsku i socijalnu ulogu i javljaju se u veoma različitim oblicima kao što su:porezi, doprinosi, takse,naknade i sl. Javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter. Struktura javnih prihoda, s obzirom na učešće pojedinih kategorija prihoda u ukupnim javnim prihodima, znatno se razlikuje zemljama. Na tu strukturu utiče znatan broj faktora.

Porezi kao deo javnih prihoda predstavljaju najznačajniji instrument prikupljanja prihoda u državnoj ekonomiji i doživljavaju razvoj tek u kapitalizmu. Porez predstavlja najznačajniji oblik javnih prihoda u savremenim državama. On predstavlja instrument javnih prihoda kojim država, uključujuci i niže političko-teritorijalne zajednice,od subjekata pod svojom poreskom vlašću prinudno uzima novcana sredstva, bez neposredne protivusluge, u svrhu pokrivanja svojih finansijskih potreba i postizanja drugih, prvenstveno ekonomskih i socijalnih ciljeva.

Opšte karakteristike poreza su da u njegovoj osnovi leži prinuda,da porez predstavlja davanje bez direktne proivnaknade; to je takav prihod kod kojeg nije unapred utvrđena svrha za koju ce se upotrebiti i naplaćuje se isključivo u novcu (samo izuzetno u naturi).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari