Odlomak

Procedure obračuna i isplate plaća i naknada plaća

Član 1.
Ovim Procedurama se reguliše proces obračuna i isplate plaća i naknada plaća na Visokoškolskoj ustanovi.
Član 2.
Obračun plaća vrši se u skladu sa Pravilnikom o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Visokoškolskoj ustanovi (prečišćen tekst) broj: ……. od  ………..20xx
godine, a na osnovu slijedeće dokumentacije:

 •  ugovora o radu,
 •  rješenja o utvrđivanju koeficijenta za isplatu plaća,
 •  rješenja o utvrđivanju položajnog dodatka za rukovodeće zaposlenike,
 •  izvještaja o opterećenosti u nastavi nastavnika i saradnika,
 •  šiht listi za obračunski period,
 •  odluka o uvođenju prekovremenog rada,
 •  odluka o preraspodjeli radnog vremena,
 •  odluka o plaćenom odsustvu,
 •  rješenja o naknadama plaća za vrijeme porodiljskog odsustva,
 •  doznake o bolovanju za period do 42 dana i preko 42 dana (za bolovanje preko 42 dana rješenje ljekarske komisije)
 •  rješenja o godišnjem odmoru.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese