Odlomak

 

Jedan od najvećih izazova u području strategijskog planiranja marketing aktivnosti jeste razvoj novog proizvoda.Razvoj novog proizvoda predstavlja aktivnost strategijskog karaktera, jer su rezultati njegovog razvoja na poslovanje kompanije dugoročne.
U vezi sa tim novi proizvod je osnova kompanijskog rasta i razvoja. Stoga se razvoj novog proizvoda izučava u sklopu procesa strategijskog planiranja na nivou kompanije, odnosno strategijskih poslovnih jedinica, u kojem marketing ima ključnu ulogu.
Kada organizacija pažljivo segmentira tržište, izabere svoje ciljne potrošače, identifikuje njihove potrebe i definiše strategiju pozicioniranja na tržištu, u boljoj je mogućnosti da razvije novi proizvod.
Marketing eksperti imaju glavnu ulogu u procesu razvoja novog proizvoda, identifikovanjem i procenom ideja o novom proizvodu, sarađujući sa ostalim zaposlenima u svakoj fazi razvoja.
Organizacija treba da ima u vidu da proizvodi, bez obzira koliko su uspešni, obično ne mogu da održe visok nivo prodaje i profita i da će doći, pre ili kasnije, do pada.Inovacija može da donese organizaciji konkurentnu prednost i profite, ali ništa ne traje večno.Uspeh dovodi do imitatora koji odgovaraju superiornijim karakteristikama, nižim cenama, ili nekim drugim novim načinima privlačenja potrošača.
Novi proizvodi su važni jer mogu da:podstiču diferentne prednosti, održavaju rast prodaje, zahtevaju dosta vremena za razvoj, stvaraju velike profite, omogućavaju organizaciji da se diversifikuje, čine distribuciju efikasnijom, vode tehnološkom razvoju i odgovaraju na promenljive zahteve potrošača.
Osnovnirazlograzvojanovihproizvodajestepovećanjeprodajeiprofitaorganizacije.Postoji pozitivna korelacija (veza) između uvođenja novih proizvoda i ostvarenja ciljeva organizacije.
Mnoge kompanije preferiraju da prodaju u susednim zemljama, zato što bolje razumeju te zemlje (kao tržišta) i bolje mogu da kontrolišu svoje troškove.Kompanija preferira zemlje koje se visoko rangiraju po tržišnoj aktivnosti, koje imaju nizak rizik na tržištu i u kojima kompanije imaju konkurentnu prednost.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Operativni menadzment -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari