Odlomak

Revizija je sistematičan proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza vezanih za izjave uprave preduzeća o ekonomskim aktivnostima i događajima, kako bi se utvrdio stepen saglasnosti tih izjava sa utvrđenim kriterijumima, a dobijeni rezultati prenijeli zainteresovanim korisnicima (akcionarima, investitorima, javnosti, sindikatu, vladi…) putem revizijskih izvještaja (mišljenje revizora –tačan i fer prikaz finans.položaja i uspješnosti poslovanja preduzeća)
Značaj,razdvajanje vlasničke i upravljačke funkcije, sukob interesa, maksimiziranje ličnih interesa, vlasnici žele da se uvjere u pouzdanost FI. Zanačajna uloga u praćenju ugovornih odnosa, koji postoje između preduzeća i njegovih akcionara, menadžera, zaposlenih radnika, kreditora i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese