Odlomak

Profesionalana oboljenja

Profesionalna oboljenja obuhvataju sva oštećenja zdravlja hroničnog i akutnog toka koja su u vezi sa radom u redovnom zanimanju. Najveći broj profesionalnih oboljenja nastaje kao posledica dejstva štetnosti u vezi sa proizvodnim procesom, a mogu nastati i zbog nefizioloških uslova rada ili nedostatka opštih tehničko i sanitarno-higijenskih uslova na radnom mestu.
Da bi se neko oboljenje smatralo profesionalnim potrebno je dokazati postojanje veze
između bolesti i posla koji bolesnik obavlja.
Ukoliko se radi o uzročniku koji se može javiti i u opštoj populaciji, onda govorimo o bolesti u vezi sa radom.

Postojanje profesionalne bolesti utvrđuju organi zdravstvenog, penzionog i invalidskog osiguranja na osnovu prijave profesionalne bolesti i medicinske dokumentacije.

Prema propisima o socijalnom osiguranju, profesionalna oboljenja se dele u dve grupe:
– profesionalne bolesti sa pravom na obeštećenje
– profesionalne bolesti bez prava na obeštećenje

Profesionalne bolesti sa pravom na obeštećenje određena su zakonskim propisima u svakoj zemlji i nalaze su u listi profesionalnih bolesti. Kod nas tu listu sačinjavaju 56 bolesti podeljenih u više grupa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese