Odlomak

Osnovni pojmovi
Svaki ozbiljniji projekat prolazi kroz faze:
analiza, projektovanje, implementacija, testiranje
ñ sli no je sa SW projektima, kroz faze se prolazi iterativno
Objektno-orijentisana metodologija razvoja
ñ dominantna u proizvodnji softvera danas
Pojmovi
ñ objektno-orijentisana analiza ñ OOA
ñ objektno-orijentisano projektovanje – OOD
ñ objektno-orijentisano programiranje ñ OOP
ñ objektno-orijentisani jezik ñ OOL

Objektno-orijentisana analiza
Tradicionalne tehnike strukturirane analize
ñ fokus na toku podataka u sistemu
Booch (1994): Objektno-orijentisana analiza
je metod analize koji ispituje zahteve
iz perspektive klasa i objekata
prona enih u reniku iz domena problema
Proizvod OOA
ñ konceptualni model – ulaz u fazu OOD

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese