Odlomak

Postavka domaćeg zadatka:
Za proizvod na Slici 1., koji je sastavni dio sklopa, a koji se izrađuje u uslovima srednje-serijske proizvodnje, projektovati tehnološki postupak izrade:

 

 

 

 

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI DOBIJANJA DATOG PROIZVODA
Analiza oblika, dimenzija, tačnosti, i kvaliteta površina
Analizom crteža proizvoda, potrebno je identifikovati površine koje treba dobiti određenim postupkom obrade. Prizvod se može izraditi iz pripremaka prizmatičnog oblika koji se dobijaju piljenjem iz građe. Na Sllci 2. je dat prikaz datog proizvoda sa definisanim dimenzijama u skladu sa tehnološkim postupkom izrade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese