Odlomak

UVOD

U savremenoj industrijskoj praksi sve je veći udeo mašina sa računarskom numeričkim upravljanjem. Ovakvi sistemi, zajedno sa automatizovanim, robotskim i transportnim sistemima grade tehnološke sisteme veoma visokih performansi sa veoma visokim stepenom fleksibilnosti. Fleksibilnost se u proizvodnji definiše kao sposobnost prilagođavanja tehnoloških sistema na promene u parametrima njhovih procesa, a samim tim i kao sposobnost prilagođavanja njihovih matičnih poslovnih i proizvodnih sistema na turbolentne promene na tržištu.
Pored poznavanja zakonitosti tehnologije obrade drveta, veoma je bitno da programeri – tehnolozi i operatori mašina poseduju osnovna računarska znanja i imaju sposobnost prihvatanja novih informacionih tehnologija, bez postojanja ličnih predrasuda i zadržavanja konvekcijalnog pristupa rada.
Moderni obradni sistemi i industrijski roboti predstavljaju flrksibilne mašinske proizvodne sisteme koji koriste računare kao integralni deo sopstvenog sistema upravljanja.
Osnovni deo svakog CNC obradnog sistema čine:

  • mašina alatka (kinematski, prenosno – pretvarački sistem)
  • pogonski sistem (elektromotori, izvori snage i obrtnog momenta)
  • upravljački sistem (kod savremenih CNC mašina upravljački sistem softverskog tipa sastoji se iz računara, programa za upravljanje i dodatne elektronske opreme potrebne za sprovođenje upravljačkog signala
  • merni sistem (sistem objekata sa zajedničkim zadatkom obezbeđivanja povratne informacije upravljačkoj jedinici o pređenom putu izvršnog organa mašine)

Upravljačka jedinica učitava i dekodira program dela, dostavlja naredbe upravljačkim petljama za kretanje po osama mašine i za upravljanje pomoćnim operacijama na mašini.
Kretanja na CNC mašinama se upravljaju pomoću upravljačkog sistema – upravljačke jedinice i elektronskog sistema za sprovođenje signala. Drugim rečima upravljački sistem predstavlja skup međusobno povezanih podsistema, koji izvode zadatke operatera konvancijalnih mašina alatki. Upravljački sistem ima sposobnost da analizira podatke od mernog sistema, donosi ligičke odluke, komunocira i pokreće mehaničke uređaje i skaladišti informacije u nekom od oblika trajnih memorija.
 

 

 

CNC BRENER TRUMATIC 500 R

Izazov proizvodnje danas je proizvod sa kombinacijom visoke produktivnosti i fleksibilnosti. Sve više i više inžinjera tu sposobnost nalaze u CNC mašini za obradu i oblikovanje lima CNC Trumatic 500 R.CNC Brener se koristi za obradu lima, odnosno, koristi se za probijanje lima. Sastoji se od: hvataljki lima koji uzima radni predmet i pomera ga u određenim osama kretanja, bilo X, Y ili Z. znači, da su hvtaljke koje drže radni predmet koji se obrađuje pokretne, dok je alat koji probija lim nepokretan. Na radnom stolu nalaze ze kuglice koje su na određenoj udaljenosti i imaju ulogu da smanje trenje radnog predmeta sa pomeranjem u u svim ugluvima kretanja, a na taj način i olakšavaju i samim držačima radnog predmeta. Sadrži 18 vrste alata, koje isto dopremaju držači, a najglavniji alat jeste probijanje radnog predmeta. A kad se proces probijanja završi, pomoću držača radnog predmeta se doprema rađeni predmet i to na kraju rednog stola, tako da držači mogu da uzimaju novi radni predmet, a da im predhodno rađeni predmet ne smeta. Trumatic 500 je mašina koja omogucije veoma brzu produktivnost sa kratkim podesavanjima i pripremama za rad, sa velikim kvalitetom njenih komponenti. Grafički je programibilna za 32 bitne kontrole.

Brzina koju postize brener u procesu obrade lima probijanjem je, gledano teorijski 900 udara u minutu, dok je u praksi oko 600 udara u minutu. Na upravljačkoj jedinici u programu se opisuje rad brenera, odnosno, na kojim mestima i koliko probijanja na radnom predmetu treba da se izvrši. Naravno, da bi se izvršio precizan i pouzdan rad, podrebno je u programu ispisati precizne koordinate gde bi se trebalo izvršiti probijanje lima. Ovakva CNC mašina se koristi za obradu probijanja lima u preduzeću šporeta i grejnih tela “ALFA PLAM” u Vranju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari