Odlomak

Uvod

Tema ovog seminarskog rada je slatkovodna riba šaran. Šaran je najznačajnija riba ravničarskih reka kako sa sportskog, tako i sa gastronomskog, a i privrednog aspekta. Od svih riba šaran se najčešce nalazi na našim trpezama.

U prvom poglavlju ovog rada objasnili smo odakle potiče ova vrsta ribe, značenje, odnosno latinski naziv i ukratko opisali izgled šarana.

Navike, stanište i rasprostranjenost šarana je naziv drugog poglavlja ovog rada. U ovom dijelu rada pisali smo o karakteristikama i temperaturi vode koje su potrebne za život ove vrste ribe.

U narednom poglavlju pokušali smo da približno pojasnimo razmnožavanje šarana, dok smo u četvrtom poglavlju pažnju posvetili najpoznatiijim vrstama šarana, njihovim karakteristikama, te područjima koje vole da nastanjuju.

Peto poglavlje nosi naziv građa šarana. Ovde smo definisali osnovne pojmove vezane za građu ove vrste ribe.

U poslednjem poglavlju smo naveli da postoji više načina za ishranu i uzimanje hrane kod šarana i opisali svaki od tih načina.

1.    Opis, ime i porijeklo šarana

Šaran je veoma rasprostranjena vrsta ribe i bez sumnje, to je naša najpoznatija slatkovodna riba. Nastanjuje sve kontinenete, a potiče iz Azije. Divlja forma šarana potiče iz Mandžurije kineske provincije, odakle je naseljen u rijeke Mediteranskog, Aralskog i Kaspijskog sliva. Kod nas je tradicionalna riba Panonske nizije. Iz Evrope je preseljen u Severnu Ameriku i Ausraliju.

Ime mu je dao veliki švedski prirodoslovac Linneaeus, 1758. godine. Latinski naziv šarana je cyprinus i jedini je predstavnik porodice cyprinus u Evropi. Njegovo ime se sastoji od cyprinus (grč.=ciparski) i carpio (ne zna se tacno značenje).

Pridaju mu veliki značaj, kako sa sportskog, tako i sa gastronomskog i privrednog aspekta.
Šaran može da naraste do 1 metar dužine i preko 30 kilograma težine, a životni vek mu je od 25 do 30 godina. Ima izduženo oblo tijelo i krupnu glavu na kojoj su usta okružena sa četiri izraštaja u vidu brkova. Može se obrazovati i izraštaj u obliku cijevi kojom šaran usisava hranu sa riječnog dna. Ima jedno leđno peraje koje počinje oštrom žbicom. Leđna strana tijela je različito obojena u zavisnosti od staništa na kome živi, dok je trbušna strana tijela uglavnom svjetlija. Ima koštani skelet košljoribe i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari