Odlomak

Krajem XIX veka, a naročito u XX veku, došle do izražaja tendencije koje suse kretale u dva pravca. S jedne strane, dolazi do pokušaja liberalizacijemeđunarodne trgovine putem zaključivanja sporazuma o uklanjanju trgovinskih,carinskih i vancarinskih barijera, dok sa druge strane dolazi do formiranjapolitičkih i ekonomskih grupacija koje međusobno uklanjaju.Carina je dažbina koja se naplaćuje na stranu robu koja se uvozi na carinskopodručje određene zemlje ili se sa tog područja izvozi. To je iznos davanjauvoznika robe u domaćoj valuti po osnovu uvoza odnosno prelaska robe prekocarinske linije jedne države, odnosno prelaska preko granice.Vlada se zalaže dapored toga pronadđe najbolje metode raznih vrsta poreza kao što su: PDV,carinske takse, porez na lična primanja, porez na prihode korporacija, doprinosza socijalnu sigurnost, itd.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Carinski sistem -
  • Školska godina: 2016
  • Seminarski radovi, Saobraćaj
  • Srbija,  -- Srbija --,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese