Odlomak

Proces stalnog obnavljanja proizvodnje, kao materijalna osnova reprodukcije, iziskuje između ostalog i primenu manipulativno-transportnih operacija sa sirovinama, poluproizvodima i gotovim proizvodima. Za ove procese se primenjuju odgovarajući mehanizmi, uređaji i mašine koji mogu biti različitih izvedbi i tehnoloških karakteristika.
U osnovi se dele na:
– mašine sa kontinuiranim (neprekidnim) radom i
– mašine sa cikličnim (prekidnim) radom.
Savremena tehnologija eksploatacije je odredila poseban značaj i ulogu kontinuiranog transporta, naročito trakastih transportera kao njihovog glavnog predstavnika. Transport trakama omogućuje primenu kompleksne tehnologije pri eksploataciji, utovaru i istovara svih vrsta čvrstih mineralnih sirovina i postizanje visoke produktivnosti i ekonomičnosti rada. Primena traka omogućuje da se ceo proizvodni proces organizuje kontinuirano i potpuno automatizovano uz mogućnost serijskog povezivanja radnih mesta.
U ovom seminarskom radu se bliže objašnjavaju tehnološke mogućnosti i osnovne
karakteristike trakastih transportera opšte namene, pojedinačno se opisuju njihovi
osnovni elementi sa prikazom potrebnih proračuna.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese